नुतन हिंदी हायस्कूल अरुणनगर येथील जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षिकेची खाजगी शाळेतून खाजगीकरण त्वरीत निकाली काढण्यात यावे!

  • मे प्रमोद राजाराम ठेगंडी सायन्स शिक्षक नुतन हिंदी हायस्कूल अरुणनगर,शासनास विंनती कि या शाळेतील क्राईम गुन्हेगारी कृत्य खाजगीकरण करणार्‍या क्राईम गुन्हेगारांना मोकळे सोडून निरपराधांना सजा भोगविणे म्हणजे मानवाधिकार उल्लंघन नाही का ?